Kennisnetwerk Pleegzorg

Informatiepunt voor pleegouders en professionals

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit een online dossier op de site van het Nederlands Jeugdinstituut en een interactief, besloten platform op 1sociaaldomein.

Dossier Pleegzorg

In het dossier staat informatie over onderzoek naar belangrijke thema’s in de pleegzorg, zoals matching, begeleiding, het opvoedingsbesluit, breakdown voorkomen, samenwerking met ouders en zorg voor 18-plussers. Deze kennis is vertaald naar aanbevelingen voor professionals in praktische factsheets. Ook vindt u in het dossier informatie over beleid en antwoorden op veelgestelde juridische vragen.

Naar het dossier Pleegzorg

Interactief, besloten platform

Het besloten platform is bedoeld om kennis en ervaring uit de praktijk uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de pleegzorg.

Naar het platform
Het Kennisnetwerk Pleegzorg is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.
Kinderpostzegels, voor kinderen door kinderen

Kinderpostzegels steunt wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels gelooft dat een goede uitwisseling tussen onderzoek en praktijk betere zorg voor kinderen kan opleveren.

Naar Kinderpostzegels

Nederlands Jeugd Instituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Naar Nederlands Jeugdinstituut